Grundreglerna i schack

Schack spelas mellan två personer, varpå den ena spelaren har vita pjäser och den andra svarta. Det är den med vita pjäser som börjar spelet. Sedan spelar motståndarna vartannat drag. För att vinna i schack måste man ställa motståndarens kung i schackmatt. Man vinner även om alla motståndarens pjäser sätts ur spel eller om motståndarens tid går ut.

Pjäsen bonden flyttas ett steg i framåtriktning, utom i första draget då den förflyttas två steg. Det är bara den mottävlandes pjäser som står diagonalt framför som bonden kan slå. Springaren kan förflyttas två steg i framåtriktning. Sedan kan springaren flyttas ett steg till någon sida i samtliga riktningar. Bland alla pjäser är springaren den enda som får gå förbi andra, både de egna och mottävlandens. När springaren schackar mottävlandens kung går det inte att placera någon pjäs mellan springaren och kung. Det som återstår då är att kungen flyttas eller att springaren slås.

Löparen kan flyttas diagonalt utan begränsningar om hur långt. Tornet kan förflyttas på valfria antal rutor rakt åt vänster eller höger. Tornet kan också flyttas framåt eller bakåt. Precis som löparen kan även damen flyttas diagnonalt, horisontellt eller vertikalt. Med så många förflyttningsmöjligheter gör det damen till spelets mest värdefulla pjäs. Kungen förflyttas åt alla riktningar men däremot enbart med ett steg per drag.